Нийгэм

Сошиал маркетингийн аргыг нийгмийн эрүүл мэндийн мэдээлэл сурталчилгаанд нэвтрүүлнэ

Сошиал маркетингийн аргыг нийгмийн эрүүл мэндийн мэдээлэл сурталчилгаанд нэвтрүүлнэ

   Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн “Нийгмийн эрүүл мэндийн мэдээлэл сурталчилгааг эрчимжүүлэх, хөгжүүлэх” төслийн хүрээнд “Сошиал маркетинг, дижитал маркетингийн арга...

Хуудас 1 - 8 1 2 8