Нийгэм

ХБИ-ийн эрхийг хамгаалах чиглэлийн байгууллагын мэргэжилтнүүдийг чадавхижуулах сургалт боллоо

ХБИ-ийн эрхийг хамгаалах чиглэлийн байгууллагын мэргэжилтнүүдийг чадавхижуулах сургалт боллоо

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газраас хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх ашгийг хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг иргэний нийгмийн байгууллагуудын...

ХБХХЕГ: АНУ-ын Кеннесо мужийн Их сургуулийн Тэгш хамруулах сургалт ба бие хүний хөгжлийн сургуулийн Гүйцэтгэх захирал Итгэмжлэгдсэн нөхөн сэргээх зөвлөх дэд профессор Нийл Дачак зочиллоо

ХБХХЕГ: АНУ-ын Кеннесо мужийн Их сургуулийн Тэгш хамруулах сургалт ба бие хүний хөгжлийн сургуулийн Гүйцэтгэх захирал Итгэмжлэгдсэн нөхөн сэргээх зөвлөх дэд профессор Нийл Дачак зочиллоо

ХБХХЕГ, МУИС-ийн хамтын ажиллагааны хүрээнд АНУ-ын Элчин сайд, Гэрэлт цох байшин ТББ-тай хамтран 11 дүгээр сарын 29-өөс 12 дугаар...

ХБХХЕГ: Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг боловсролд тэгш хамруулахад туслалцаа үзүүлэх “дэмжлэгийн баг”-ийг чадавхижуулах чиглэлд ажиллаж байна

ХБХХЕГ: Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг боловсролд тэгш хамруулахад туслалцаа үзүүлэх “дэмжлэгийн баг”-ийг чадавхижуулах чиглэлд ажиллаж байна

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах, холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журмын хэрэгжилтийг хангах,...

Хуудас 2 - 75 1 2 3 75